ZKUŠEBNÍ ŘÁDY

IPO - Mezinárodní zkušební řád pro sportovní kynologii (platný od 1.1. 2003) - PDF ke stažení

IPO - V - Zkušební řád pro mezinárodní předzkoušku pracovních psů FCI - PDF ke stažení

NZŘ - Národní zkušební řád (platný od 1.1. 2003) - PDF ke stažení

SchH - Zkušební řád klubu německého ovčáka (Platný do 31.12. 2005) - PDF ke stažení

SchH/VPG - Zkušební řád pro sportovní výcvik psů v ČR (Platný od 1.1. 2006) - PDF ke stažení

Zkušební řád Agility ČR + přílohy - PDF ke stažení

Zkušební řád Policie ČR - PDF ke stažení

Zkušební řád pro psy městské a obecní policie - PDF ke stažení

TART - PDF ke stažení

Mondioring -PDF ke stažení

IRO - Mezinárodní zkušební řád pro záchranné psy - PDF ke stažení

Zkouška základní ovladatelnosti a upotřebitelnosti Kj ČR Brno - PDF ke stažení

Zkušební řády pro zkoušky slídičů (ČMKJ) -PDF ke stažení

Zkušební řád pro canisterapii společnosti Podané ruce -PDF ke stažení

 

Řády ČMKU

Výstavní řád ČMKU - upravené znění od 1.3. 2004 - PDF ke stažení

Chovatelský a zápisní řád ČMKU - PDF ke stažení

Řád pro udělování titulu "Šampion práce ČR" -PDF ke stažení

Řád pro jmenování rozhodčích pro posuzování exteriéru psů - PDF ke stažení