TÝRÁNÍ ZVÍŘETE

Co dělat,když jste svědkem týrání zvířete...

Případy týrání zvířat velmi rychle a spolehlivě řeší příslušná městská veterinární správa. Proto pokud víte, že někdo týrá zvíře, neváhejte tento případ nahlásit.Možná mu tím zachráníte život. A to opravdu není málo.

Důležitá je přesná adresa a jméno majitele zvířete, případně jméno a popis nešťastného zvířátka. Veterinární správa vyvolá šetření ve spojení s veterináři a případ prošetří. Majiteli je možno uložit pokutu, nebo zvíře přímo odebrat, pokud veterináři uznají, že je to třeba.

Zelená linka pro týraná zvířata

Tel.: 0800 173 189

na toto číslo můžete volat zdarma, pokud budete svědky týrání nějakého zvířete.
Tel.: 0602/ 357 443, 0606/ 945 191
Sem se můžete s důvěrou obrátit. Případně napište k nám do redakce, na adresu lanugo@email.cz, a my případ nahlásíme. Prosíme, nebuďte lhostejní k utrpení druhých.
Jak postupovat, když jste svědkem týrání zvířete

na ulici:

1. Zavolejte policii, která má právo daného člověka legitimovat a následně postupovat podle platných zákonů.
ve vašem okolí:
1. Obraťte se na příslušný obvodní úřad na odbor životního prostředí nebo na městskou veterinární správu. Na těchto úřadech najdete státem placené pracovníky a inspektory, kteří mají v náplni práce, se takovýmito případy zabývat a situaci vyřešit.
2. Povinností inspektora je shledat či neshledat stížnost odůvodněnou. V případě, že se dle inspektora skutečně jedná o týrání zvířete, dá podnět k odebrání zvířete na městský úřad, který tak na základě takovéhoto návrhu a zákona na ochranu zvířat č. 246/92 Sb. § 28a musí učinit.
Další možností je obrátit se na SOS linky Asociace ochránců zvířat ČR, nebo na Ligu na ochranu zvířat, kteří se budou týráním zvířete dále zabývat.
SOS LINKY0602/ 357 443 a 0606/ 945 191Liga na ochranu zvířat - inspektorka p. Semelová

Tel.: 02/ 792 20 61

Link na okresní městské veterinární správy pro nahlášení týraného zvířete ............https://svs.aquasoft.cz/