TORZE ŽALUDKU

Torze
je život ohrožující stav, který je velmi rychlý a může vést k smrti po
pár hodinách, když není rozpoznán a léčen okamžitě. Bohužel v této době
není známa příčina torze.

Vědecký
název torze je gastric dilatation-volvulus. Torze je charakteristická
rychlým a abnormálním roztažením žaludku plynem (dilatace). To může být
doprovázeno rotací žaludku (volvulus). Tato rotace uzavře vstup i
výstup ze žaludku. Je tím také omezen přívod krve.

Co následuje je zvýšený tlak uvnitř žaludku, a stlačení okolních orgánů. Nakonec přichází šok jako výsledek omezeného toku krve.

 • Torze by měla být vždy okamžitě léčena odborníkem - veterinářem.
 • Torze může zabít psa po pár hodinách od začátku.
 • Příčina torze je neznámá.
 • Torze může přijít u psa v jakémkoliv věku.
 • Některá plemena jsou více podléhající torzi.

Příznaky torze

Rychlá
identifikace torze a rychlé léčení je nezbytné k přežití psa. Když
rozeznáte některý z následujících příznaku, vyhledejte okamžitě
veterináře.

V
časných stádiích torze bude pes velmi znepokojený. Může se rychleji
pohybovat a kňučet, zkouší se bez zdaru dostat do pohodlné pozice. Může
vypadat úzkostlivě, může lízat nebo se upřeně dívat na žaludek, může se
pokoušet zvracet, opět bez úspěchu.

Dalšími
příznaky může být ochablost, otok břicha a také příznaky šoku. Příznaky
šoku jsou zvýšený srdeční rytmus a abnormálně rychlé dýchání.

Když rozeznáte tyto příznaky, okamžitě navštivte veterináře!

 • Kňučení
 • Neschopnost najít pohodlnou polohu
 • Neklid
 • Bledé dásně
 • Bezúspěšné pokusy o zvracení
 • Abnormálně rychlé dýchání
 • Zvýšená srdeční činnost
 • Úzkost
 • Bolesti
 • Ochablost
 • Oteklina břicha (zejména na levé straně)
 • Předcházení torze
 •  
 • Tyto

rady mohou pomoci zamezit výskytu torze. Tyto názory jsou na základě
předpokládaných rizik a negarantují zamezení začátku torze.

 • Krmte malé množství krmiva častěji, dva až třikrát denně
 • Necvičte se psem 1 hodinu před a 2 hodiny po krmení
 • Nedovolte velkou spotřebu vody okamžitě před a po jídle nebo cvičení
 • Když máte dva nebo více psů, krmte je odděleně k zamezení rychlého jídla ve stresu
 • Když je to možné, krmte v době kdy můžete psa po jídle pozorovat a zůstane v klidu
 • Vyhněte se náhlým změnám krmiva
 • Když zpozorujete příznaky torze, okamžitě vyhledejte veterináře !